Herdenkingsplaquette voor Wim van der Geest

Hij was een spil in het verzet in Brunssum tijdens de Tweede Wereldoorlog. In die rol verleende hij hulp aan onderduikers: Joodse kinderen die uit Amsterdam werden gesmokkeld, vaak vlak voordat ze op transport zouden worden gesteld. Honderden kinderen redde hij zo in 1943-44. Toch is zijn naam bij het grote publiek onbekend. Een ereplaquette […]