Informatie over opgravingen in het stadspark in Weert.

Een team archeologen en bouwhistorici doen onderzoek doen naar de bouw, vorm en lange gebruiksperiode van de voorburcht van het kasteel, dat rond het midden van de vijftiende eeuw is gebouwd en in 1702 is verwoest. Hierbij wordt met name onderzoek gedaan naar het vroegere muurwerk en de hoektorens, de inmiddels verdwenen gracht (met brug) die tussen de hoofdburcht en voorburcht heeft gelegen. Ook onderzoek naar de inrichting en het gebruik van de voorburcht vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De opgravingen vinden in juli en augustus plaats.

Meer info: www.weert.nl/stadspark

Geef een reactie