Vraag hier het proefpakket aan!

a

De geschiedenis van Brunssum kom je op straat tegen. Zeker nu de ArcheoRoute Limburg onlangs het tweede informatiepunt in Brunssum opende. Dit informatiepunt vertelt de geschiedenis van het oudste deel van Brunssum: de plek waar de Dorpstraat en de Kerkstraat elkaar kruisen en waar ooit de oudste kerk van Brunssum stond.

2.000 jaar geleden woonden al mensen op de plek van het huidige Brunssum, in de tijd dat hier de Romeinen nog rondliepen. Een belangrijke Romeinse route liep over de huidige Kerkstraat en stak ter hoogte van de Dorpstraat een beek over. Daar, bij die oversteek, werden de eerste huizen gebouwd.

Ongeveer duizend jaar geleden, rond 1100, stond hier een houten kerk. Op deze plek vonden in 1995 opgravingen plaats. Uit de Middeleeuwen werden funderingen gevonden en resten van graven, waaronder een skelet van iemand die 1.87m lang was – ‘De Reus van Brunssum’, zoals deze vondst werd gedoopt.

ArcheoRoute
Deze geschiedenis lag eeuwenlang verborgen onder de grond. Nu, dankzij de ArcheoRoute, komt dit verleden opnieuw tot leven. De ArcheoRoute Limburg maakt archeologische vindplaatsen in Limburg beleefbaar voor jong en oud. Dat gebeurt door het inrichten van informatiepunten ter plekke. Het informatiepunt, herkenbaar aan een ‘speer’, vind je op de kruising Kerkstraat/Dorpstraat, op het kerkplein vóór de Sint Gregoriuskerk.
Overigens kun je het verhaal van de Reus van Brunssum ook beluisteren via de speciale app van de ArcheoRoute. Deze app geeft een toelichting op het oude Middeleeuwse kerkje, de opgravingen, de oude dorpsbeek, de ontstaansgeschiedenis van Brunssum, en de legende van de Voetwassing.
Het eerste informatiepunt van de ArcheoRoute in Brunssum werd in 2020 ingericht in het Schutterspark.
Kijk voor meer informatie op www.archeoroutelimburg.nl, of download de app via Google Play of de App Store.