KERKRADE — Om de kerkraadse inwoner tussen 6 en 18 jaar, die zich vrijwillig heeft ingezet voor een medemens, een vereniging of voor de gemeente Kerkrade in het zonnetje te zetten ontvingen zij hiervoor op zaterdag 7 december een gemeentelijke onderscheiding.

“Wij zijn als gemeente van menig dat jeugdigen het ook verdienen om in het zonnetje gezet te worden! Er zijn namelijk in deze groep genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij en dat willen wij belonen.”

Laat wethouder Caroline Szalata weten.

Eerder dit jaar is door de gemeente een oproep geplaatst. Dat heeft ervoor gezorgd dat dit jaar 9 jeugdigen zijn geselecteerd om het Kerkraads jeugdlintje ‘Jód Jedoa!’ in ontvangst te mogen nemen. De uitreiking van de jeugdlintjes vond plaats op de Nationale dag voor de vrijwilliger.

Feestelijk

De jeugdigen die het lintje ontvingen werden met een Hummer limousine thuis opgehaald waarna ze op een feestelijke wijze werden ontvangen op het Raadhuis. Hier werd tijdens een speciale bijeenkomst door wethouder Carline Szalata (jeugdbeleid) het jeugdlintje ‘Jód Jedoa!’ opgespeld.

Ontvangers Jeugdlintje

Laura van Outvorst (18 jaar), Kay Golob (18 jaar) en Sean Kalfics (17 jaar) ontvangen alle drie het gouden jeugdlintje. Maikel Calmes (13 jaar), Wesley Jannenga (15 jaar), Kim Zuidersma (15 jaar), Bo Deckers (16 jaar), Rico Stalman (17 jaar) en Anouk Mahr (7 jaar) ontvangen allemaal het zilveren jeugdlintje ‘Jód Jedoa’.

Geef een reactie