KVV

Sjpriets 11 op Sjevemet ️️️️️️

Sjpriets 11 op Sjevemet ☀️☀️❤️❤️☀️☀️ Bron Facebook KVV

En op Sjevemet ️️️

En op Sjevemet ☀️☀️☀️ Bron Facebook KVV

En op Haander. Wat e Kaiserwetter ️️️

En op Haander. Wat e Kaiserwetter ☀️☀️☀️ Bron Facebook KVV

En op d’r Maat is ‘t óch al jemuutlich.

En op d’r Maat is ‘t óch al jemuutlich. Bron Facebook KVV

Klonetrekke hat aajevaange. Vuur ós oppen Blieërhei.

Klonetrekke hat aajevaange. Vuur ós oppen Blieërhei. Bron Facebook KVV

Kiek ins wat deë Micka al jód sjpilt. Echt klasse!!!D’r Micka mit zienge kwetsjb…

Kiek ins wat deë Micka al jód sjpilt. Echt klasse!!!D’r Micka mit zienge kwetsjbuul…… klasse!!!!! Bron Facebook KVV

Wat e klee mupke. En wat woar ’t jód.Ut tanz mariesje oes Richteriech, wat enge …

Wat e klee mupke. En wat woar ’t jód.Ut tanz mariesje oes Richteriech, wat enge kanjer!!!! Bron Facebook KVV

Vuur wunsje alle here va Kirchroa murje ing woenderbare Herezietsoeng. De dames …

Vuur wunsje alle here va Kirchroa murje ing woenderbare Herezietsoeng. De dames hant üch aafjeloofe wech losse zieë wie fes weëd jemaat in de Rodahal Kerkrade. Noe is ’t tsiet vuur 1.000 here in ing oesverkoade Rodahal. Jenis nóg ins van aafjeloofe joar. #JiddereJekIsAngesj Bron Facebook KVV

Vuur wunsje de Sjtèchneëlsjer vanoavend in de finale van het Parksjtad Leedjes K…

Vuur wunsje de Sjtèchneëlsjer vanoavend in de finale van het Parksjtad Leedjes Konkoers vöal sjpas en succes. Ózze sjlajer vuur 2017/2018: “Dat is vasteloavend!”. Wöad en moeziek: De Sjtèchneëlsjer, sjtudio: Theelen. Mit dank an d’r Tim Hamers vuur ’t maache van dit … Bron Facebook KVV

Zaterdag 3 februari van 14.11 tot 16.11 is het Kingerzietsoeng tsiet in de Rodah…

Zaterdag 3 februari van 14.11 tot 16.11 is het Kingerzietsoeng tsiet in de Rodahal Kerkrade. Door het gevarieerde programma is de zietsoeng leuk voor jong en oud. Hoeëgheet Jordy I wenst alle kinderen van Kerkrade en hun ouders, oma’s, opa’s, tantes en ooms een prachtige middag. Alle kinderen ontvangen bovendien een prachtige kinder-hoesorde onder het […]