Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Een groeiend probleem, zo ook voor de ondernemers op bedrijventerrein Roerstreek. Een van de oplossingen voor de toenemende wateroverlast is het afkoppelen van regenwater, waardoor het riool niet meer overloopt. Het project Waterrobuust zet zich in om wateroverlast op bedrijventerreinen aan te pakken. In samenwerking met BIZ Roerstreek, Waterschap Limburg en de Provincie Limburg is er een proefproject gestart, om ondernemers te stimuleren regenwater af te koppelen. En met succes. Bekijk de nieuwsvideo.

Weten welke maatregelen u als inwoner kunt nemen tegen het extreme weer? Kijk voor inspiratie op www.waterklaar.nl.

Waterklaar is een initiatief van Waterschap Limburg en de Provincie Limburg in samenwerking met de gemeenten.

Geef een reactie