Overeenkomst aanpak wateroverlast

Om de wateroverlast op diverse plaatsen aan te pakken hebben maar liefst negen partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dat gebeurde donderdagmiddag op Kasteel Amstenrade.

Diverse dorpskernen van de gemeenten Schinnen en Meersen ondervinden al jarenlang overlast van water en modder bij extreme regen. Om deze overlast zoveel mogelijk te beperken worden diverse maatregelen genomen, zoals het afkoppelen van regenwater van wegen en daken en het aanleggen van buffers om regenwater op te vangen. Daarnaast worden ook maatregelen getroffen om te voorkomen dat landbouwgrond wegspoelt. Denk hierbij aan akkerranden met begroeiing.

Naast de diverse overheidsinstellingen zijn ook het Waterschap Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en natuurorganisaties betrokken bij het project.

Bron: Youtube LOO TV