Óngerwaeg en un bietje God in Blerick – 7 feb 2019

Manouschka uit Blerick wacht op vervoer. Ze gaat haar vader helpen bij zijn dagbesteding. Pa maakt een zware periode door en zijn gezondheid laat te wensen over.

Manouschka heeft ooit beloofd dat ze pa – indien nodig – mantelzorg zou verlenen en dat doet ze nu dus ook.

Maar de hele situatie valt haar zwaar en deze jonge moeder pinkt even een traantje weg. Haar geloof in God is ze inmiddels kwijtgeraakt.

Bron: Youtube L1