Vrijdag 10 september 2021 heeft Jack Gorgels een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen uit handen van burgemeester Roel Wever. Hij is nu officieel benoemd tot Ridder in de orde van de Oranje-Nassau.

Jack is al sinds 1994 directeur van Stichting Weller Wonen in Heerlen. Samen met Weller, onder de bezielende leiding van dhr. Gorgels, ontwierpen we het levendige kleinschalige centrum van Heerlerheide van ‪2006-2014‬. Daarnaast heeft Jack Gorgels ook een initiërende rol gehad binnen het project Maankwartier waar hij zijn schouders onder heeft gezet én zet hij zich actief in voor duurzaamheidsdossiers.

Van harte gefeliciteerd, Jack!
#lintje #heerlen #trotsopheerlen

Geef een reactie