Defensie in actie: nooddammen in Roermond Bron Youtube Telegraaf.

39 reacties

 1. Man man, klimaatverandering ook, man we zijn zelf schuld. Hup snel van het gas af en een elektrische auto kopen.
  In de jaren 70 was het zo, dat ze het 10 jaar lang hebben volgehouden dat we een ijsstijd zouden krijgen. Nu wordt het warmtestijging, misschien zelfs wel een regentijd๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.
  Wat een achterlijk volk zijn we ook geworden. En snel ondertussen verstoppen of een prikje nemen tegen het verschrikkelijke killervirus.
  Nee toch maar onze vrijheid opgeven voor een beetje schijnveiligheid, Digitale Dictatuur.
  Korte omschrijving van de afgelopen 2 jaar๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.
  Sinds wanneer is de Nederlanderse bevolking zo dom geworden? Niet meer zelf nadenkend en afhankelijk willen zijn van de grootste leugenaars(onze Regering) die volgens mij nog nooit in Nederland is voorgekomen.
  Eigenlijk zouden jullie je moeten kapot schamen, dat jullie je Kinderen en Kleinkinderen, zo een Toekomst te bieden. Een maximale controle maatschappij, waar vrije ontwikkeling, een eigen bestaan op te bouwen, onmogelijk wordt gemaakt!
  Terwijl jullie ongekende Vrijheid hebben genoten, een eigen bestaan hebben kunnen opbouwen, schaam jullie diep!

 2. Watermanager willem alexander is op vakantie gegaan naar Griekenland… Prioriteiten en hoffelijkheid zijn soms ver te zoeken bij onze koning. Respect voor de militairen en alle vrijwilligers. ๐Ÿ™

 3. Toch wel weer opvallend nu er een zogenaamde overstroming is in Duitsland nadat de klimaatdrammers weer vollop bezig zijn. Een dag voor deze zogenaamde overstromingen werden klimaatwetten door de EUSSR gemaakt.

  Volgensmij zijn deze overstromingen gewoon met opzet uitgevoerd om ons die klimaatonzin door de strot te duwen.

 4. Ben verre van gelovig. Maar als God een gevoel voor humor had was dit het wel geweest. Moeder natuur en vader tijd zorgen wel voor onze planeet. ZOALS DE AARDE al jaren doet. Klimaatgekte of global warmte heeft er niets mee te maken. Bekijk eens de kaart van temperaturen hedendaags in vergelijking met 50 jaar geleden. Gezond verstand is wat we onze kinderen moeten leren geen ideologie.

 5. 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

  2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

  3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

  4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

  16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

  18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

  19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

  20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.

  21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

  9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

  10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

  11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

  12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

  13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Geef een reactie