Vraag hier het proefpakket aan!

a

Wateroverlast en rioolproblemen door hevige neerslag komen steeds vaker voor door de klimaatverandering. Het kan verregaande gevolgen hebben. De watersnood in juli 2021 is daar een overduidelijk voorbeeld van.

Wateroverlast en rioolproblemen door hevige neerslag komen ook in Beekdaelen voor. Daarom neemt de gemeente, al dan niet samen met partners zoals het Waterschap, allerlei maatregelen om deze overlast en problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Het volgende filmpje laat zien welke maatregelen er in Nuth zijn genomen in de omgeving Pastorijstraat-Vloedstraat.